mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 39
dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją
im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej